Dokumen Pendaftaran

Anda perlu menyediakan beberapa dokumen sebelum anda boleh mengisi borang online yang kami telah sediakan. Antara dokumen-dokumen yang diperlukan adalah

  • Gambar muka (dari bahagian dada ke atas)
  • Kad Pengenalan
  • Lesen Memandu
  • Covernote Insurans
  • Endorsement Insurans (jika nama anda tiada di dalam covernote)
  • Surat Pemeriksaan Kesihatan ( Jika anda berumur 50 tahun ke atas)

Gambar Muka

Mesti pegang IC anda di bahagian dada

Kad Pengenalan

Mesti boleh dibaca dengan jelas. Jangan gunakan ‘flash’ semasa mengambil gambar

Lesen Memandu

Mesti boleh dibaca dengan jelas. Jangan gunakan ‘flash’ semasa mengambil gambar

Covernote Insurans

Mesti mempunyai
Nama pemandu
Nombor Kereta
Tarikh Perlindungan (Period of Cover)
Jenis dan Model Kereta
Tahun buatan Kereta

Endorsement Insurans

Sekiranya nama anda tiada didalam “covernote insurans“. Anda perlu membuat penambahan nama sebagai “pemandu kedua,ketiga dan seterusnya” ianya dinamakan sebagai “endorsment insurans”

Surat Pemeriksaan Kesihatan

Hanya bagi mereka yang berumur 50 tahun ke atas . Sila download borang kosong DISINI (https://drive.google.com/file/d/0B85oBOtnNtfzeHhQX245ZTVSV1k/view)

Geran & Roadtax

Wajib attach untuk kereta tahun 2017 dan keatas.